Boscos Actius és un projecte que neix del bosc i que pretén crear noves oportunitats per a les persones a través de la cura dels boscos i de l’aprofitament de tres espècies vegetals: el bruc, el llentiscle i l’arboç. Aquestes tres espècies comparteixen una situació social similar a partir del seu aprofitament.

La recol·lecció d’aquestes espècies es fa tant en boscos privats com públics i és més o menys acceptat per als propietaris, sempre i quan no es malmeti el bosc. Però no és una activitat expressament regulada i això fa que des de l’administració no es disposi de cap tipus de registre de volums i de zones recol·lectades. Per aquest motiu, el model actual d’aprofitament d’aquestes espècies corre el risc d’estar dirigint-se al col·lapse per l’augment de la demanda i la falta completa de racionalització i, per tant, de sostenibilitat. A més, en molts casos la situació laboral dels treballadors tampoc està regulada.

ZONES DE TREBALL

Massís de les Gavarres, Massís d’Ardenya-Cadiretes, Alt Empordà, Serra de Collserola, Serra de Llaberia i Parc del Montnegre i el Corredor.

PROBLEMÀTIQUES

> Falta de regulació de l’activitat
> Sobreexplotació d’espècies vegetals
> Baix aprofitament de la producció de les espècies a mig i llarg termini
> Males pràctiques en les tasques de recol·lecció
> Desregulació professional dels treballadors

NOVES OPORTUNITATS

> Impuls sector emergent
> Creació de noves de cooperatives de treball
> Potenciació de nous usos per a boscos no
gestionats
> Desenvolupament de nous projectes empresarials o de nous projectes o serveis

Agrupades:

 
Indària
Eina activa
Associació propietaris forestals del Montnegre i el Corredor
 

Col·labora:

 
Social Forest
TeixBruc
Productors Forestals les Gavarres i Ardenya
Serra de Llaberia
Fundació Emys
Consorci de les Gavarres
 

Promou:

 
Departament treball
 

Amb el finançament de:

 
Ministerio empleo